Alese ปลุกความ Creative ในตัวคุณ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

#AleseปลุกความCreative เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา อะลิเซ่ได้บุกคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ในโครงการ “Alese ปลุกความ Creative ในตัวคุณ” สร้างการเรียนรู้แบบ workshop ให้กลายเป็น Creative แบบมืออาชีพในชีวิตจริง พร้อมสร้างตัวตึงในโลกติ๊กต็อกให้น้องๆนักศึกษาแสดงผลงาน พร้อมแจกของรางวัลมากมาย!!! ด้วยทางอะลิเซ่เห็นถึงความสำคัญในการเป็น Creative เพราะอาชีพนี้เป็นแรงขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ให้กับแบรนด์อยู่มากมาย ….

บริษัท สวีท บิวตี้ จำกัด จัดทัพ บุกจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การเป็น Creative ให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ พร้อมจัดการแข่งขันแบบทำงานกันจริงๆ มอบทุนการศึกษา เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และ จะมีการจัดการแข่งขัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 มีน้องๆนักศึกษา ที่คาดหวังไว้ 24 กลุ่ม แต่เนื่องด้วยกิจกรรมนี้มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมพร้อมกับการเรียนรู้ไปด้วย ถึง 31 กลุ่ม ทางทีม อะลิเซ่ จึงมอบทุนการศึกษาเข้าไปเพิ่มเป็น หมวด Popular ใน #alesexCampus ที่ทำให้กิจกรรมนี้มีสีสันมากกว่าเดิม โดยการน้องๆนักศึกษาโพสต์คลิปลง TIKTOK ก่อนวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นี้ เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษ
Popular Vote ที่จะนับคะแนนยอดรวมจาก Engagement

กติกา**

  1. โพสต์ในระยะเวลาที่กำหนด
  2. 1 ทีม โพสต์ 1 คลิป เท่านั้น (เลือกสมาชิกเพียง 1คนในทีม)
  3. ห้ามสะกดคำผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือชื่อแบรนด์
  4. เขียนแคปชั่นให้สอดคล้องกับ Product ที่ได้รับ
  5. ใน Caption ติด Hashtag ที่กำหนด #alesexcampus #จันทรเกษม #นิเทศ #อะลิเซ่ #มจษ #ครีมซองตัวดัง

ประกาศรางวัล วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 13:00น. เป็นต้นไป ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคาร 36 ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 8


พิเศษไปมากว่านี้คือ คุณ กษมาภรณ์ ผาสุข (Chief Executive Officer) เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยตัวเองผ่านการแนะแนวการเป็น Creative ในชีวิตจริงจาก คุณ อิศวรี บุญเนตร (Deputy Director Of Marketing & Comunication) และสร้างความสนุกจากวิทยากรจาก คุณ นาย ณัฐพล ศิรเจริญกิตติ์ Creative manager Alese

เชื่อว่าอาชีพ Creative จะเป็นแรงขับความคิดสร้างสรรค์ให้กับแบรนด์อีกหลายๆแบรนด์อยู่ และเห็นความสำคัญถึงอาชีพนี้

ภาพกิจกรรม Alese ปลุกความ Creative ในตัวคุณ

Shopping Cart