ข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้า

  1. ผู้ซื้อสามารถขอยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันนับจากได้รับสินค้า ซึ่งการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหรือเพื่อเปลี่ยนคืนสินค้านี้ ต้องเกิดจากเหตุข้อเท็จจริง อาทิ สินค้ามีตำหนิ ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน หรือเหตุผลด้านคุณภาพของสินค้าที่เกิดขึ้นจากตัวสินค้าเอง เป็นต้น
  2. ผู้ซื้อสามารถแจ้งคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อได้ที่ช่องทางการสั่งซื้อที่ผู้ซื้อดำเนินการสั่งซื้อ หรือ Line@ : @ALESE
  3. ในการส่งคืนสินค้านั้น ผู้ซื้ออาจส่งคืนได้ที่จุดจำหน่ายหรือทางไปรษณีย์มายัง บริษัท สวีทบิวตี้ จำกัด เลขที่ 165/59 มบ.เนอวานาแอทเวิร์ค แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดียวกับวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน ทั้งนี้ โปรดอ่านคำแนะนำการรับสินค้าเพิ่มเติม
  4. เมื่อบริษัทฯได้รับและตรวจสอบสินค้าสินค้าครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดภายในระยะเวลา 7 วัน
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าสำหรับผู้ซื้อซึ่งปฏิบัติตามคำแนะนำการรับสินค้าอย่างครบถ้วน

 

คำแนะนำการรับสินค้า

เพื่อประโยชน์ของท่านในการแสดงหลักฐานยืนยันว่าได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน สินค้าไม่ได้คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ชำรุดเสียหายเนื่องจากการขนส่งหรือเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ขอแนะนำวิธีการรับสินค้าในเบื้องต้น ดังนี้

  1. ควรตรวจสอบเอกสารการจัดส่งสินค้าซึ่งมีรายละเอียดของสินค้าว่าถูกต้องตรงกันกับคำสั่งซื้อหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้หรือแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้อง
  2. ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ ขอให้ท่านทำการบันทึกวิดิโอ เพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้รับสินค้าในสภาพใด ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าหากไม่มีการบันทึกวิดีโอ
  3. กรณีที่ท่านต้องการคืนสินค้า ขอความกรุณาอย่าเปิดหรือแกะบรรจุภัณฑ์ก่อนนำส่งคืนบริษัทฯ
  4. เนื่องจากสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์และสกินแคร์ เป็นสินค้าที่ควรทดสอบการแพ้ของแต่ละบุคคลก่อนการใช้ บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านทำการทดสอบการแพ้โดยการทาสินค้าบนข้อพับแขน เช้า เย็น เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน ก่อนนำไปใช้กับผิวหน้า , ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินสำหรับผู้มีอาการแพ้โดยมีใบรับรองแพทย์กำกับพร้อมใบเสร็จยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
  5. หากท่านต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ Line@ : @ALESE

 

ติดต่อเรา

บริษัท สวีทบิวตี้ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 165/9 ม. เนอวานาแอทเวิร์ค รามอินทรา
ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

   ติดต่อสอบถาม
• Emaill : [email protected]
• Facebook : alesethailand
• Instagram: alesethailand
• Line@ : @alese
• โทรศัพท์  02-017-7888

 

Shopping Cart